About NRG

Vad och vem är Nordic Risk Group (NRG)?
NRG bildades i samband med den Nordiska kongressen i Allmänmedicin i
Trondheim 2004 och gruppen har sedan dess träffats en gång årligen (i
Danmark, Sverige, Island och Finland) under några dagar för presentationer
av aktuella aktiviteter och diskussioner. Vid några av dessa årliga möten
har konferenser med inbjudna deltagare anordnats.

Gruppen har också haft regelbunden kontakt med diskussioner och information om publikationer, konferenser, disputationer mm. Medlemmar i gruppen har tillsammans arrangerat seminarier, symposier och workshops vid allmänmedicinska konferenser, t.ex. WONCA
(World family doctors), nordiska kongresser i allmänmedicin och nationella
möten.

Gruppen består nu av 25 medlemmar från de olika nordiska länderna – alla allmänläkare (nu eller tidigare) och specialister i allmän medicin. För ytterligare information, se hemsidan med länk till de olika medlemmarna.  Om du önskar att kontakta en av oss, framgår kontaktupplysningar på våra respektive sidor.
.