About NRG

What is and who are Nordic Risk Group (NRG)?
NRG was established in relation with the Nordic Congress of General Practice in Trondheim 2004 and has had its annual meetings ever since (in Denmark, Sweden, Norway, Iceland and Finland). The meetings last a few days and are an arena for presentations and discussions on current and relevant topics. In some of the meetings invited guests have joined the discussion for deeper insights in specific topics.

The group has frequent contact outside the meetings with discussions and information on publications, conferences, doctoral dissertations, etc. The group members have in cooperation arranged numerous seminars, symposia and workshops on a national as well as international level, e.g. the Nordic Congresses of General Practice, WONCA (World family doctors) and national conferences.

NRG has members from the Nordic countries – all of them general practitioners (currently or previously). More information can be found on this website under the tag “Members” with links to different members‘ homepages, including contact information.

 

Vad och vem är Nordic Risk Group (NRG)?
NRG bildades i samband med den Nordiska kongressen i Allmänmedicin i
Trondheim 2004 och gruppen har sedan dess träffats en gång årligen (i
Danmark, Sverige, Island och Finland) under några dagar för presentationer
av aktuella aktiviteter och diskussioner. Vid några av dessa årliga möten
har konferenser med inbjudna deltagare anordnats.

Gruppen har också haft regelbunden kontakt med diskussioner och information om publikationer, konferenser, disputationer mm. Medlemmar i gruppen har tillsammans arrangerat seminarier, symposier och workshops vid allmänmedicinska konferenser, t.ex. WONCA
(World family doctors), nordiska kongresser i allmänmedicin och nationella
möten.

Gruppen består av medlemmar från de olika nordiska länderna – alla allmänläkare (nu eller tidigare) och specialister i allmän medicin. För ytterligare information, se hemsidan med länk till de olika medlemmarna.  Om du önskar att kontakta en av oss, framgår kontaktupplysningar på våra respektive sidor.
.