Books

svensk bogSkapar vården ohälsa? Allmänmedicinska reflektioner
John Brodersen, Birgitta Hovelius, Lotte Hvas (red)

Studentlitteratur, Lund, 2009

 

 

 

 

 

 

????????????????????????????????????

Kan sundhedsvæsenet skabe usundhed? Refleksioner fra almen praksis.

Lotte Hvas, John Brodersen og Birgitta Hovelius (red)
Månedsskrift for Praktisk lægegerning 2009